FANDOM


Захисники01

Скільки разів впродовж історії українцям доводилося воювати з росіянами, підрахував iсторик, кандидат полiтичних наук Олександр Палiй.

У 964 i 966 роках київський князь Святослав Хоробрий пiдкорив плем’я в’ятичiв i наклав на них данину. Іще одних предкiв росiян радимичiв у битвi на рiчцi Пiщанiй переміг воєвода Вовчий Хвiст.

Далі були русько-московські протистояння литовської доби. Протягом двох століть вiдбулося сiм воєн: 1368-1372, 1406-1408, 1487-1494, 1500-1503, 1507-1508, 1512-1522, 1534-1537 – це вiйни вiд четвертої до десятої.

Українськi козаки допомагали громити московитiв пiд час Лiвонської вiйни 1558-1583 рокiв пiд Псковом, Великими Луками тощо. Це була одинадцята вiйна, пiд час якої українцi й росiяни воювали однi проти одних.

Основну частину вiйська Лжедмитрiя I 1604 року становили українцi, яких запросили донськi козаки, коли пiд Новгородом-Сiверським 15-тисячне вiйсько Лжедмитрiя I розбило 50-тисячне вiйсько московитiв.

Тринадцята вiйна: навеснi 1608 року в битвi пiд Болоховом вiйсько Лжедмитрiя II, у якому було й 3 тисячi запорожцiв, завдало поразки московитам. Український князь Роман Ружинський фактично керував самозванцем. У червнi 1610 року в битвi пiд Клушиним майже 7-тисячне польсько-українське вiйсько розгромило 35-тисячне вiйсько московитiв і загони шведiв та європейських найманцiв – союзників Москви.

Чотирнадцята вiйна – 1618 рік, коли 20-тисячне козацьке вiйсько підтримало польського короля, а Рiч Посполита повернула собi землi Великого князiвства Литовського й Руського.

Завдяки дiям запорожцiв на чолi з гетьманом Тимофiєм Орендаренком та їхньому несподiваному форсуванню Днiпра у Смоленськiй вiйнi 1632-1634 років московити опинилися в пастцi й капiтулювали. На знак ганьби в цiй фактично п’ятнадцятiй для нас вiйнi московська армiя пройшла пiд шибеницею, вiддала гармати й прапори, а московського командувача за наказом царя стратили в Москвi.

Шiстнадцята вiйна вiдбулася навеснi 1659 року. Московська армiя чисельнiстю до 150 тисяч воякiв розпочала окупацiю Лiвобережної України. 28-29 червня 1659 року на рiчцi Соснiвцi поблизу Конотопа козаки зайшли в тил московських вiйськ i загатили рiчку, пiсля чого вщент розгромили агресора.

1667 року Україну було роздiлено по Днiпру. На Лiвобережжi спалахнуло антимосковське повстання 1667-1668 рокiв (сiмнадцята вiйна), коли вiйська Петра Дорошенка розбили московський корпус князя Щербатова та захопили його в полон, а далi звiльнили вiд iноземних залог бiльшiсть мiст i мiстечок Лiвобережжя.

Вісімнадцята вiйна – 1706 рік, вiйна гетьмана Iвана Мазепи у спiлцi зi шведами проти росiйських вiйськ Петра I.

У лютому 1768 року спалахнуло найбiльше гайдамацьке повстання – Колiївщина. Гайдамаки оголосили намiр вiдновити Гетьманщину. У липнi 1768 року росiйськi вiйська накинулися на сонний табiр повстанцiв i видали їх Польщi. А потім росiйська цариця зруйнувала Сiч. Тож у ХIХ столiттi воєн мiж росiянами й українцями не було.

Двадцята вiйна – вiйна монархiстських i бiльшовицьких армiй проти України в 1917-1923 роках, пiсля розпаду Росiйської iмперiї. Майже в кожному селi України дiяв один або й кiлька повстанських загонiв.

Двадцять перша вiйна – боротьба Української Повстанської Армiї у 1940-1950 роках. УПА понад десятилiття протистояла однiй iз наймогутнiших країн свiту – СРСР.

Таким чином, зараз триває двадцять друга росiйсько-українська вiйна, каже історик.

Джерело
http://ukr-net.info/16509/


Виноски

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Відвідайте інші вікіпроекти на Вікія!

Випадкова вікі