FANDOM


Формат розмітки тексту в Вікі

В лівій колонці поданої нижче таблиці показано можливі ефекти. В правій колонці міститься код, за допомогою якого було досягнуто відповідного ефекту.

Текст тупо скопійовано з української вікіпедії. Як на мене, зручно, коли ці правила є десь поряд.

Розділи, абзаци, списки та рядки

Так відображається Вікі-текст

Починайте розділи так:

Новий розділ

Підрозділ

Під-підрозділ


== Новий розділ ==

=== Підрозділ ===

==== Під-підрозділ ====

Одинарний новий рядок не впливає на відображення. Це може використовуватися для розділення речень абзацу. Деякі текстові редактори вважають це ефективним редагуванням і відображають в функції diff

Але порожній рядок розпочинає новий абзац.

Одинарний [[новий рядок]]
не впливає на відображення. 
Це може використовуватися для 
розділення речень абзацу.
Деякі текстові редактори вважають 
це ефективним редагуванням
і відображають в функції ''diff''

Але порожній рядок розпочинає новий абзац.
Ви можете розпочати новий рядок
не починаючи нового абзацу.
Ви можете розпочати новий рядок<br>
не починаючи нового абзацу.
 • Створювати списки дуже просто:
  • починайте рядок з «зірочки»
   • кількість зірочок означає рівень в ієрархічному списку
* Створювати списки дуже просто:
** починайте рядок з "зірочки"
*** кількість зірочок означає рівень в 
  ієрархічному списку
 1. Нумеровані списки
  1. зручні
  2. для організації даних
# Нумеровані списки
## зручні
## для організації даних
 • Можна створювати змішані списки
  1. та вкладати їх
   • один в один
* Можна створювати змішані списки
*# та вкладати їх
*#* один в один
Список означень 
означення
елемент 
означення елементу
; Список означень : означення
; елемент : означення елементу
 • Один елемент на рядок, без символу НОВОГО РЯДКА.
Двокрапка робить відступ для рядка чи абзаца

Наступний новий рядок розпочинає новий абзац.

: Двокрапка робить відступ для рядка чи абзаца
Наступний новий рядок розпочинає новий абзац.


ЯКЩО рядок починається з пропуску (space) ТО
 він буде відображений так, 
  як набраний;
 шрифтом фіксованого розміру;
 рядки не будуть переноситися;
ВСЕ
це корисно для:
 • копіювання відформатованого тексту;
 • опису алгоритмів;
 • публікації текстів програм;
 • текстового мистецтва та хімічних структур;

Попередження: якщо текст буде дуже довгий, то він зробить всю сторінку ширшою і, таким чином, менш зручною для читання. Ніколи не розпочинайте звичайні рядки з пропуску.

 ЯКЩО рядок починається з пропуску (space) ТО
  він буде відображений так, 
   як набраний;
  шрифтом фіксованого розміру;
  рядки не будуть переноситися;
 ВСЕ
 це корисно для:
  * копіювання відформатованого тексту;
  * опису алгоритмів;
  * публікації текстів програм;
  * [[текстове мистецтво|текстового мистецтва]]
   та хімічних структур;
Відцентрований текст.
<center>Відцентрований текст.</center>
Горизонтальна розділова лінія: це над лінією

а це під нею.

Корисна для розділення тем чи дискусій в дискусійних сторінках.

Горизонтальна розділова лінія: це над лінією
----
а це під нею. 

'Жирний текст'Жирний текст'

Посилання, URLs

Так відображається Вікі-текст
Що таке Вікі?.

Список ТП за ознаками і належністю.
Внутрішнє посилання на розділ статті: 1111
Категорія ЗМІ.
Посилання на статтю в іншомовній Вікіпедії: en:Mass media.
Аналогічно з категоріями: en:Category:Mass media

 • Перша літера тексту посилання автоматично перетворюється на велику.
 • На початку посилання на категорію слід ставити двокрапку
 • У внутрішньому представленні пропуски заміняються підкреслюваннями (можна використовувати підкреслювання замість пропусків, але це не рекомендовано).
Що таке [[Вікі]]?
Список [[ТП|ТП за ознаками і належністю]]
Внутрішнє посилання на розділ статті: [[Словник/А,Б#1111|1111]]
Категорія [[:Категорія:ЗМІ|ЗМІ]]
Посилання на статтю в іншомовній Вікіпедії: [[:en:Mass media]].
Аналогічно з категоріями: [[:en:Category:Mass media]] 
Що таке Засоби масової інформації?.

Таким чином наведене вище посилання вказує на http://uk.wikipedia.org/wiki/Засоби_масової_інформації, тобто статтю з назвою «Засоби масової інформації».

Що таке [http://uk.wikipedia.org/wiki/Засоби_масової_інформації Засоби масової інформації]?

Зображення

Форматування символів

Так відображається Вікі-текст

Курсив, Жирний, Жирний + Курсив.

 • Зауважте, що це подвійні та потрійні апострофи, а не подвійні лапки.
''Курсив'', '''Жирний''', 
'''''Жирний + Курсив'''''.
Моноширинний шрифт для технічних термінів.
 • із міркувань семантики, слід використовувати <code> замість <tt> для текстів комп'ютерних програм
Моноширинний шрифт для <tt>технічних термінів</tt>.
Ви можете використовувати маленький текст для підписів.
Ви можете використовувати <small>маленький текст</small> для підписів.
Ви можете перекреслювати вилучений текст

і підкреслювати новий.

Ви можете <strike>перекреслювати вилучений текст</strike>
і <u>підкреслювати новий</u>.

Умлаути і наголоси:
è é ê ë ì í

À Á Â Ã Ä Å
Æ Ç È É Ê Ë
Ì Í

Î Ï Ñ Ò
Ó Ô Õ Ö Ø Ù
Ú Û Ü ß à á
â ã ä å æ ç
è é ê ë ì í
î ï ñ ò ó ô
œ õ ö ø ù ú
û ü ÿè é ê ë ì í
&Agrave; &Aacute; &Acirc; &Atilde; &Auml; &Aring; 
&AElig; &Ccedil; &Egrave; &Eacute; &Ecirc; &Euml; 
&Igrave; &Iacute; &Icirc; &Iuml; &Ntilde; &Ograve; 
&Oacute; &Ocirc; &Otilde; &Ouml; &Oslash; &Ugrave; 
&Uacute; &Ucirc; &Uuml; &szlig; &agrave; &aacute; 
&acirc; &atilde; &auml; &aring; &aelig; &ccedil; 
&egrave; &eacute; &ecirc; &euml; &igrave; &iacute;
&icirc; &iuml; &ntilde; &ograve; &oacute; &ocirc; 
&oelig; &otilde; &ouml; &oslash; &ugrave; &uacute; 
&ucirc; &uuml; &yuml;

Пунктуація:
¿ ¡ § ¶
† ‡ • —
‹ › " "
‘ ’ " ”


&iquest; &iexcl; &sect; &para;
&dagger; &Dagger; &bull; &mdash;
&lsaquo; &rsaquo; &laquo; &raquo;
&lsquo; &rsquo; &ldquo; &rdquo;

Комерційні символи:
™ © ® ¢ € ¥

£ ¤

&trade; &copy; &reg; &cent; &euro; &yen; 
&pound; &curren;
Нижній регістр: x2

Верхній регістр: x2 або x²

 • Другому способу слід надавати перевагу у використанні, хоча він не є застосовним абсолютно завжди, оскільки більшість браузерів форматують такий текст швидше.

ε0 = 8.85 × 10−12 C² / J m.

1 гектар = 1 E4 м²

Нижній регістр: x<sub>2</sub>
Верхній регістр: x<sup>2</sup> або x&sup2;&epsilon;<sub>0</sub> =
8.85 &times; 10<sup>&minus;12</sup>
C&sup2; / J m.


1 [[гектар]] = [[1 E4 м²]]

Грецькі літери:

α β γ δ ε ζ
η θ ι κ λ μ ν
ξ ο π ρ σ ς
τ υ φ χ ψ ω
Γ Δ Θ Λ Ξ Π
Σ Φ Ψ Ω


&alpha; &beta; &gamma; &delta; &epsilon; &zeta; 
&eta; &theta; &iota; &kappa; &lambda; &mu; &nu; 


&xi; &omicron; &pi; &rho; &sigma; &sigmaf;
&tau; &upsilon; &phi; &chi; &psi; &omega;
&Gamma; &Delta; &Theta; &Lambda; &Xi; &Pi; 
&Sigma; &Phi; &Psi; &Omega;

Математичні символи:
∫ ∑ ∏ √ − ± ∞
≈ ∝ ≡ ≠ ≤ ≥ →
× · ÷ ∂ ′ ″
∇ ‰ ° ∴ ℵ ø
∈ ∉ ∩ ∪ ⊂ ⊃ ⊆ ⊇
¬ ∧ ∨ ∃ ∀ ⇒ ⇔
→ ↔

&int; &sum; &prod; &radic; &minus; &plusmn; &infin;
&asymp; &prop; &equiv; &ne; &le; &ge; &rarr;

&times; &middot; &divide; &part; &prime; &Prime;
&nabla; &permil; &deg; &there4; &alefsym; &oslash;
&isin; &notin; &cap; &cup; &sub; &sup; &sube; &supe;
&not; &and; &or; &exist; &forall; &rArr; &hArr;
&rarr; &harr;
x2   ≥   0 true.
 • Щоб додати пробіли, скористайтесь нерозривним пробілом — &nbsp;.
 • &nbsp; також не дозволяє робити перенос посередині рядка, що зручно у формулах.
<i>x</i><sup>2</sup>&nbsp;&nbsp;&ge;&nbsp;&nbsp;0 true.

Складні формули:
  \sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}

 
<math>\sum_{n=0}^\infty \frac{x^n}{n!}</math>

Відміна інтерпретації розмітки:
Посилання → (<i>на</i>) [[Вікіпедія:Довідка (Проект)]]

 • Покаже «голий» вікітекст.
 • Екранує вікірозмітку, включно із тією що виглядає як HTML-розмітка.
 • Не екранує посилання HTML.
<nowiki>Посилання → (<i>на</i>) [[Вікіпедія:Довідка (Проект)]]</nowiki>

Коментарі:
не відображаються на сторінці

 • Залишайте коментарі для тих, хто буде редагувати сторінку після вас.
<!-- Коментар -->

Таблиці

Змінні

Шаблони

Математичні формули та спецсимволи

Використання приміток


Так відображається Вікі-текст
Бразильська імперія — держава, яка охоплювала сучасну Бразилію під владою імператора Педру I і його сина Педру II. Заснована в 1822 році та була замінена республікою в 1889.[1]

У результаті зайняття Наполеоном Португалії португальське королівське сімейство переїхало у вигнання до Бразилії, найважливішої з португальських колоній. [2]


Примітки

 1. Вікіпедія
 2. Книга1
Бразильська імперія — держава, яка охоплювала сучасну Бразилію
під владою імператора Педру I і його сина Педру II.
Заснована в 1822 році та була замінена республікою в
1889.<ref>[http://uk.wikipedia.org/ Вікіпедія]</ref>
У результаті зайняття Наполеоном Португалії португальське
королівське сімейство переїхало у вигнання до Бразилії,
найважливішої з португальських колоній. <ref>Книга1</ref>
==Примітки==
<references/>


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Відвідайте інші вікіпроекти на Вікія!

Випадкова вікі